تخت بیمارستان

3,500,000 تومان

این تختخواب بخش نوآورانه به ترکیب بهینه از ایمنی ، عملکرد ، کارایی و راندمان هزینه دست می یابد.

در انبار موجود نمی باشد