کپسول فلکس افکتز

248,520 تومان

  • تامین کننده اجزای سازنده مورد نیاز جهت ساخت غضروف برای تامین حرکت طبیعی
  • فاقد افزودنی‌های مجاز طبیعی و غیر طبیعی و مواد نگهدارنده
  • کمک به تامین انعطاف پذیری و تحرک بهتر

ناموجود